اسناد مناقصات

folder full 512

اسناد مناقصات مهندسی ارزش

بر اساس قوانین مجموعه‌هایی امکان انجام خدمات مهندسی ارزش را دارند که حائز شرایط زیر باشند.

شرایط لازم واحدهای خدمات مشاوره مهندسی ارزش

  الف) انواع اسناد مناقصات مطالعات مهندسی ارزش

بر اساس قوانین در صورتی که مجموعه‌ای حائز شرایط لازم مشاوره مهندسی ارزش (شرایط فوق‌الذکر) باشد، می‌تواند در مناقصات مطالعات مهندسی ارزش شرکت نماید. لازم به توضیح است که تا پایان سال 1390، بیش از 200 مطالعه مهندسی ارزش در کشور انجام شده است و تنها در 3 مطالعه، فراخوان عمومی جهت انتخاب مشاور مهندسی ارزش داده شده است و اکثر کارفرمایان بر اساس لیست کوتاه خود، اسناد فراخوان را به شرکتهای مشاور مهندسی ارزش ارسال و از آنها دعوت به همکاری می‌نمایند. شما می توانید جهت آشنایی با شرکتهای مشاور مهندسی ارزش از این لینک و همچنین به‌منظور آشنایی با کارفرمایان مطالعات مهندسی ارزش از این لینک کمک بگیرید. جهت آشنایی خوانندگان محترم، در زیر انواع اسناد مناقصات مهندسی ارزش در حوزه‌های مختلف آورده شده است:

  ب) انواع اسناد مناقصات مدیریت طرح مهندسی ارزش

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با توجه به تعدد مطالعات مهندسی ارزش در این شرکت، از سال 1388 اقدام به برگزاری مناقصاتی جهت انتخاب مشاورینی با عنوان "مدیران طرح مطالعات مهندسی ارزش" نمود. این مشاورین وظیفه پشتیبانی خدمات، نظارت بر مطالعات و در نهایت ارائه گزارشی به کارفرما جهت ارزیابی از کیفیت مطالعات نمود. در زیر نمونه‌ای از مناقصات مدیریت طرح آورده شده است.

  ج) قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با برگزاری مناقصات

در زیر قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با برگزاری مناقصات در دستگاههای دولتی، آورده شده است:

 


 

پایگاه مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (www.iranvalue.com) در نظر دارد تا با همکاری شما خوانندگان گرامی، سند جامع و مدونی را به کارفرمایان مطالعات مهندسی ارزش جهت برگزاری مناقصات ارائه نماید. چنانچه شما نظر، پیشنهاد یا مدارکی در این خصوص دارید توسط این لینک با ما در میان بگذارید.