مطالعه ی موردی

 

مطالعه ی موردی یک پروژه مهندسی ارزش

قسمتی از مطالب این بخش از سایت بنیاد لاورنس مایلز بنیانگذار مهندسی ارزش برداشته شده است. قسمت دیگری از مطالب نیز از سایت اداره ی حمل و نقل کالیفرنیا گرفته شده است. در هر دو لینک می توانید اطلاعات بیشتری راجع به این پروژه پیدا کنید...

اداره ی حمل و نقل ایالت کالیفرنیا، پس از دریافت گزارش هایی مبنی بر فرسودگی سازه های پل Antlers که یکی از پل های اصلی کالیفرنیای شمالی واقع بر روی دریاچه ی شاستا ( Shasta ) بود، تصمیم گرفت این پل را باز طراحی نموده و پل جدید تری را جایگزین آن نماید. این پل برای چندین سال بار اصلی ترافیک آن ناحیه را بر عهده داشت.

مطابق قوانین ایالتی، مطالعه ی ارزش برای پروژه های بزرگ یک قانون اجباری بود.

چالش اصلی آغاز شده بود. باید در عین ارضای کارکرد های اصلی پروژه، مشخصات و مطالبات اصلی کارفرما نیز مد نظر قرار می گرفت. پس از تشکیل چندین جلسه، در نهایت تیم روی یک گزینه پافشاری می کرد؛گزینه یB که به رنگ آبی در شکل مشخص است.

3

 

اما این طرح خود شامل تغییرات گسترده تری می شد و در فاز توسعه مهندسی ارزش این طرح با چالش های زیادی از نظر اقتصادی مواجه شد. در نهایت تیم تصمیم می گیرد فاز خلاقیت را دوباره بررسی کند. یکی از ایده ها دوباره نظر همه ی اعضا را به خود جلب می کند:

« بهبود شکل و هندسه ی پل»

تیم مهندسی ارزش در نهایت و پس از آزمایش های مختلف در قسمت های مختلف دریاچه و بررسی های متعدد اقتصادی، گزینه ی A ( در شکل بالا مشخص است) را در دستور کار قرار می دهد.

همه چیز در فاز توسعه عالی به نظر می رسد. طرح A به علت عدم نیاز به تغییرات گسترده ( در مقایسه با طرح B ) و نیز حذف نیاز به سازه های پیچیده، سنگین و گران قیمت به علت عمق کم دریاچه در ناحیه طرح A و مستحکم بودن بستر دریاچه در آن ناحیه، انتخاب شده و توسعه داده می شود.

سناریو ی A مورد پذیرش کارفرما هم قرار می گیرد.

این طرح 20 درصد صرفه جویی نسبت به طرح قبلی داشته و در مجموع 12 میلیون دلار در هزینه ها صرفه جویی به عمل آورد. پل Antlersدر سال 2009 مورد بهره برداری قرار گرفت.

در پایان می توانید تصاویر این پروژه را مشاهده نمایید.

 

5 

در شکل زیر نیز تصویر واقعی پل دیده می شود. پل قدیمی رها شده به وضوح در گوشه تصویر چشم نوازی می کند.

 

CIMG0387

نویسنده و ترجمه: هادی آقازاده