نرم افزارها

 

ExpertChoice

نرم افزار تصمیم گیری چندمعیاره

 

نرم افزار Expert Choice   در کارگاه پیش مطالعه مهندسی ارزش و به منظور شناسائی میزان اهمیت و اولویت تیم، در معیارهای ارزیابی به کار گرفته می شود. کارکرد اصلی این نرم افزار جهت تحلیل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده و قابل اجرا بر روی کامپیوترهای شخصی است.

این نرم افزار دارای توانائی‌های زیادی بوده و علاوه بر امکان طراحی نمودار سلسله مراتبی (Hierarchy  ) تصمیم‌گیری و طراحی سؤالات تعیین ترجیحات و اولویت ها و محاسبه وزن نهائی، قابلیت تحلیل حساسیت تصمیم گیری نسبت به تغییرات در پارامترهای مسأله را نیز داراست. از همه مهمتر آنکه در بسیاری از موارد از نمودارها و گرافهای مناسب جهت ارائه نتایج و عملکردها سود جسته و ارتباطی ساده و دوستانه (UserFriendly) را با کاربر (User) ایجاد می نماید.

این نرم افزار مورد حمایت پروفسور ساعتی، بنیانگذار روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. جهت دریافت فایل نرم افزار از این لینک استفاده کنید.

Serial: T0001-11500-003B0-29B0F-0AA00-06070 

 

 

 

 

ValueManagement Toolset 

مجموعه ابزارهای مدیریت ارزش

از سال ۱۹۹۷ میلادی در برخی شرکت‌ها، نظیر Pratt&Witney ابزار نرم افزاری با نام Value Management Toolset مورد استفاده قرار گرفته است.در این نرم افزار مجموعه کاربرگ ها و مستندات مورد نیاز با استفاده از M.S. Excel, Visual Basicو  MicrografxFlowcharterطراحی و در یک مجموعه مرتبط، کنار هم قرار داده شده اند. بدین ترتیب، کاربر با در اختیار داشتن کاربرگ های پایه، می تواند با فراغ بال بیشتری به متدولوژی مهندسی ارزش و به کارگیری آن در پروژه ها بپردازد و به موضوع فکر کند.