تقویم مهندسی ارزش

تقویم سالانه مهندسی ارزش

 

فروردین:

* تدوین نظامنامه مطالعات مهندسی ارزش صنعت برق توسط هسته مرکزی مهندسی ارزش شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در مورخ 1/1/86

* توصیه به اعمال مهندسی ارزش در بند ج ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مورخ 17/1/ 79

 

 

 

اردیبهشت:

* اعطای مجوز فعالیت انجمن مهندسی ارزش ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیأت مؤسس انجمن در تاریخ 11/2/81

* برگزاری اولین همایش مهندسی ارزش در صنعت نفت در تاریخ 17/2/80

 

 

 

خرداد:

* تاسيس انجمن مهندسی ارزش ایران در مورخ 6/3/82

 

 

تیر:

* شروع طرح پیاده‌سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری (ماورا) 15/4/83

* برگزاری «اولین همایش مهندسی ارزش در حمل و نقل کشور» در وزارت راه و ترابری در تاریخ 29/4/84

* ورود درس 3 واحدی مهندسی ارزش به‌عنوان درسی تخصصی در سرفصل دروس مقطع دکتری رشته مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاههای سراسر کشور از سوی دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 31/4/1385

 

 

 

مرداد:

* تأسيس انجمن مهندسی ارزش حمل و نقل با مجوز اداره‌کل سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور در مورخ 16/5/89

* ابلاغ دستورالعمل «ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش» (نشریه 32918) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورخ 24/5/79

 

 

 

شهریور:

* تأکید مجدد بر لزوم اعمال مهندسی ارزش در بند ج ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مورخ 11/6/83

 

 

 

مهر:

* برگزاری «کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت  ساختمان» در دانشگاه علامه طباطبائی 6/7/87

* ابلاغ دستورالعمل ارجاع کار و انتخاب واحدهای مهندسی ارزش و شرح خدمات آن در طرح‌های صنعت نفت توسط وزارت نفت در مورخ 28/7/81

* الزام به اعمال مهندسی ارزش در کلیه پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای بیش از یکصد میلیارد ریال در بند «ص»   تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 در تاریخ 30/7/85

 

 

 

 

آبان:

* راه‌اندازی پایگاه الکترونیکی مرجع دانش مهندسی ارزش ایران با آدرس www.iranvalue.org، در مورخ 26/8/90

* تدوین سند راهبردی مهندسی ارزش وزارت راه و ترابری در مورخ 27/8/86

 

 

 

آذر:

* برگزاری «دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش» در دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ 3-2/9/84

* برگزاری «سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش» در دانشگاه تهران در مورخ 6/9/87

 

 

 

 

دی:

* برگزاری « نخستین سمینار ملی مهندسی ارزش» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 3-2/10/80

* ورود درس 3 واحدی مهندسی ارزش به‌عنوان درسی اختیاری در سرفصل دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه‌های پیام‌نور سراسر کشور از سوی دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 9/10/1385

* ابلاغ «دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر به روش مهندسی ارزش» (نشریه 290) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 16/10/83

* اصلاحیه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و الزام بر انجام مطالعات مهندسی ارزش بر روی پروژه‌های بالای 100 میلیارد ریال 16/10/87

* برگزاری «چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش» در دانشگاه علم و صنعت در مورخ 21/10/1389

* الزام دولت بر اعمال مهندسی ارزش در بند ج ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از ابتداي سال دوم برنامه، در مورخ 30/10/89

 

 

 

بهمن:

* افتتاح طرح جامع فرهنگ سازي مهندسي ارزش شهرداري تهران با نام فراشهر در مورخ 24/11/86

 

 

 

اسفند:

* ابلاغ دستورالعمل جدید مهندسی ارزش با نام «مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت» توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ 14/12/84