تاریخچه مهندسی ارزش ایران

 

 

تاریخچه مهندسی ارزش ایران

(1379 1389)

1379:

توصیه به اعمال مهندسی ارزش در بند ج ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 79/1/17


ابلاغ دستورالعمل «ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش» (نشریه 32918) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ 79/1/24

برگزاری «نخستين همايش راهبردي مهندسي ارزش در طرح‌هاي عمراني» در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 

برگزاری «دومين همايش مهندسي ارزش طرحهاي عمراني» در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 

 

 

1380:

برگزاری اولین همایش مهندسی ارزش در صنعت نفت در تاریخ 17/2/80

تشکیل کمیته مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری

برگزاری « نخستین سمینار ملی مهندسی ارزش» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 3-2/10/80

 

 

1381:

اعطای مجوز فعالیت انجمن مهندسی ارزش ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیأت مؤسس انجمن در تاریخ 11/2/81

ابلاغ دستورالعمل ارجاع کار و انتخاب واحدهای مهندسی ارزش و شرح خدمات آن در طرح‌های صنعت نفت توسط وزارت نفت در مورخ 28/7/81

 

 

1382:

تاسيس انجمن مهندسی ارزش ایران در مورخ 6/3/82

 

 

1383:

شروع طرح پیاده‌سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری (ماورا)  15/4/83

تأکید مجدد بر لزوم اعمال مهندسی ارزش در بند ج ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مورخ 11/6/83

ابلاغ «دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر به روش مهندسی ارزش» (نشریه 290) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 16/10/83

 

 

1384:

برگزاری «اولین همایش مهندسی ارزش در حمل و نقل کشور» در وزارت راه و ترابری در تاریخ 29/4/84

برگزاری «دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش» در دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ 3-2/9/84

ابلاغ دستورالعمل جدید مهندسی ارزش با نام «مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت»   توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ 14/12/84

 

 

1385:

ورود درس 3 واحدی مهندسی ارزش به‌عنوان درسی تخصصی در سرفصل دروس مقطع دکتری رشته مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاههای سراسر کشور از سوی دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 31/4/1385

الزام به اعمال مهندسی ارزش در کلیه پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای بیش از یکصد میلیارد ریال در بند «ص» تبصره20 قانون بودجه سال 1386 در تاریخ 30/7/85

ورود درس 3 واحدی مهندسی ارزش به‌عنوان درسی اختیاری در سرفصل دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه‌های پیام‌نور سراسر کشور از سوی دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 9/10/1385

 

 

1386:

افتتاح طرح جامع فرهنگ سازي مهندسي ارزش شهرداري تهران با نام فراشهر در مورخ 24/11/86

تدوین نظامنامه مطالعات مهندسی ارزش صنعت برق توسط هسته مرکزی مهندسی ارزش شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در مورخ 1/1/86

تدوین سند راهبردی مهندسی ارزش وزارت راه و ترابری در مورخ 27/8/86

 

 

1387:

برگزاری «کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان» در دانشگاه علامه طباطبائی 6/7/87

برگزاری «سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش» در دانشگاه تهران در مورخ 6/9/87

اصلاحیه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت  توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و الزام بر انجام مطالعات مهندسی ارزش بر روی پروژه‌های بالای 100 میلیارد ریال 16/10/87 

 

 

1388:

 

 

 

1389:

تأسيس انجمن مهندسی ارزش حمل و نقل با مجوز اداره‌کل سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور در مورخ 16/5/89

راه‌اندازی پایگاه الکترونیکی مرجع دانش مهندسی ارزش ایران با آدرس www.iranvalue.org، در مورخ 26/8/89

برگزاری «چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش» در دانشگاه علم و صنعت در مورخ 21/10/1389

الزام دولت بر اعمال مهندسی ارزش در بند ج ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از ابتداي سال دوم برنامه، در مورخ 30/10/89