نمودار FAST - جدول

 

Function

اگر قسمت اول آشنایی با نمودار FAST را مطالعه نکرده اید، اینجا آن را مرور کنید.

پس از شناخت نحوه تعریف کارکرد، شایسته است که انواع کارکرد ها را نیز ذکر کنیم.

در ادبیات مهندسی ارزش، کارکرد به دو نوع تقسیم می شود.

  • کارکرد اصلی
  • کارکرد ثانویه

کارکرد اصلی مهمترین کارکرد است. کارکردی که سیستم به خاطر آن ساخته شده است. کارکردی که اگر نباشد مشتری با وجود کارکرد های دیگر، آن را نخواهد خرید.

کارکرد اصلی دلیل و چرایی وجود سیستم است. لازم به ذکر است که کارکرد اصلی ممکن است بیش از یک مورد باشد. شناسایی این وظیفه بر عهده تیم مهندسی ارزش است.

در مقابل کارکرد های اصلی، کارکرد های ثانویه قرار دارند.

این کارکرد ها نقش پشتیبان و تقویت کننده برای کارکرد های اصلی را ایفا می کنند. وجود این کارکرد ها، اگر درست و به هنگام طراحی شده باشد، می تواند مزیت رقابتی ایجاد کرده و مشتری را راضی تر نماید.

با توجه به همه این موارد یک مطالعه موردی را شروع می کنیم:

هدف ما از این مطالعه موردی، ترسیم نمودار FAST از ترمینال تا منزل یک شخص مسافر است تا از رهگذر بتوانیم کارکرد های این فرآیند را شناسایی کنیم. برای شروع کارکرد ها را تعریف می کنیم:

Untitled 1     

در نوشته های بعدی بر اساس همین تعریف کارکرد، نمودار FAST  آن را رسم خواهیم کرد.

با ما همراه باشید /

نویسنده: هادی آقازاده