نمودار FAST

Fast diagram

شالوده اصلی مهندسی ارزش، کارکرد است. این کارکرد است که مهندسی ارزش را از دیگر روش ها متمایز می کند و نگرشی جدید به دارندگانش می بخشد. این کارکرد است که می تواند با حفظ و ارتقا کیفیت، هزینه و یا هر عامل دوست نداشتنی را کاهش داده و یا از بین ببرد.

حال که به اندازه کافی با کارکرد و مفاهیم آن آشنا شدیم، سوالی که به وجود می آید این است که چگونه می توان سازوکاری فراهم کرد که کارکرد ها را درست شناخت و درست طبقه بندی کرد و درست عامل جایگزین برایش پیدا کرد؟

خوشبختانه این سازوکار قبلا تحت عنوان نمودار FAST  طراحی و تدوین شده است.

نمودار FAST برگرفته از حروف اول عبارت Functional Analysis System Technique است که ترجمه فارسی آن « تکنیک سیستمی تحلیل کارکرد» می باشد

قبل از آشنایی با این نمودار باید انواع کارکرد ها و نحوه صحیح نوشتن آن را بیاموزیم

کارکرد را با دو عبارت « مصدرفعل + اسم » مشخص می کنند

مثلا کارکرد اصلی لیوان از نظر نگارنده « نگه داشتن مایع» است.

کارکرد اصلی موبایل« ایجاد کردن ارتباط» است.

همان طور که حدس زدید، کارکرد خود به دو نوع « کارکرد اصلی» و « کارکرد فرعی» تقسیم می شود.

توجه به این قانون ساده، می تواند کمک بسیار بزرگی برای شناسایی دقیق تر کارکرد ها بکند و دیدگاه های اعضای تیم مهندسی ارزش را به هم نزدیک تر کرده و استاندارد کند.

نکته بعدی این است که بهتر است « اسم» یک عنوان قابل اندازه گیری و ملموس باشد نه یک مفهوم انتزاعی

و نکته مهم و آخر اینکه نمی توان برای هیچ «شی» ای یک کارکرد یکسان تعریف کرد. در واقع کارکرد در نظر هر فردی با فرد دیگر متفاوت است. مهم توافق همه اعضای تیم بر سر یک کارکرد است که این مهم با بحث و گفتگو به دست می آید.

برای تمرین بیشتر، سعی کنید کارکرد اصلی تلویزیون، میز، کتاب، درب منزل، لاستیک خودرو، فلاسک و تحصیلات دانشگاهی را پیدا کنید!

در پست های بعدی یک مطالعه موردی کوچک را برای ورود به بحث نمودار FAST و شناخت انواع کارکرد ها  را به پیش خواهیم برد

با ما همراه باشید...

نویسنده: هادی آقازاده