فرآیند ارزش

 

headline

فرآیند خلق ارزش...

یکی از تعریف های بسیار جالبی که برای واژه « ارزش» وجود دارد این است:

« میزان تفاوت بین ارزیابی مشتری از منفعتی که می برد و هزینه ای که صرف دریافت آن منفعت کرده است را ارزش خلق شده می گویند»

آنچه که مهندسی ارزش انجام می دهد نیز همین است: بالا بردن ارزش از نگاه مشتری.

بنا بر تعریف بابا، فرآیند خلق ارزش در سازمان ها و حتی افراد به دو بخش تقسیم می شود

     - کاهش هزینه: هزینه هر چه کمتر، بهتر! اما سوال اساسی این جاست: چگونه هزینه ها را کاهش دهیم؟

می توان با اخراج نیروی انسانی و یا تحمیل هزینه بر مشتری، این کار را انجام داد ولی آیا این بهترین راه است؟ مهندسی ارزش راه دیگری دارد و آن کاستن ( و نه قیچی کردن به سبک بالا) هزینه ها با تمرکز بر حفظ و یا حتی افزایش کارایی است. نگاهی که در ابتدا تضاد گونه به نظر می رسد ولی کاری است که مهندسی ارزش بار ها از پس آن بر آمده است.

     - بالا بردن منفعت: باز در این دیدگاه مشتری حرف اول را می زند. حال سوال مهمی پیش روی ما قرار می گیرد: مصادیق منفعت از دیگاه مشتری چیست؟

این مسئله ای است که ارزش ساعت ها فکر کردن را نیز دارد و جوابی که شاید هر کسب کاری خود باید به آن پاسخ دهد...

به عنوان نتیجه گیری، مهندسی ارزش تکنیک کاهش هزینه نیست. روشی نظام مند برای بالا بردن ارزش در دیدگاه مشتری است...

poster

نویسنده: هادی آقازاده