ارزش؛ چرا و چگونه

Akse pish 8

ارزش؛ چرا و چگونه؟!

زمانی که تایچی اوهنو بنیانگذار سیستم تولیدی تویوتا، بنیان نظام تولیدی جدید خود را بنا می نهاد، فقط یک جمله ورد زبانش بود، ارزش را از دید مشتری بالا ببرید و اتلاف ها را حذف کنید!

تقریبا همزمان با او لاورنس مایلز، از شرکت جنرال الکتریک وقتی ایده خود درباره ی متمرکز شدن بر کارکرد ها و نیاز های مشتری به جای پرداختن به « چیز» ها را مطرح می ساخت، همان ارزش را مد نظر داشت . ارزشی که آنقدر ارزش‌اش برای بنیانگذارش زیاد بود که نام روش خود را تحلیل ارزش نامید.

برای هر دو نابغه‌ی قرن بیستم، دو چیز از همه مهمتر بود:

  1. ارزش
  2. مشتری

و سوال اساسی این بود: چگونه ارزش را از دیدگاه مشتری بالا ببریم؟

در بررسی کلان‌تر، می توان دریافت که این دو کلمه‌ی ساده، منشا تعریف، پیدایش و ماندگاری همه ی سازمان ها و حتی بنیان های اقتصاد می باشد.

نکته ی جالب دیگر این است که هر کدام از این دو بدون دیگری، بی معنی خواهد بود

aks 8

« هر جا مشتری وجود دارد، ارزشی هم وجود دارد. هنر پیدا کردن ارزش و ارضای به موقع و به اندازه‌ی آن است»

پس تا پست های بعدی تکرار می کنیم:

ارزش؟ از دیدگاه چه کسی؟

در پست های بعدی بیشتر در مورد ارزش خواهیم نوشت...

 

نویسنده: هادی آقازاده