چرا مهندسی ارزش

 

file week 6

چرا باید مهندسی ارزش را یاد بگیریم؟!

این روز ها همه از مشتری حرف می زنند. مشتری که رضایتش، سازمانی را در عرصه ی بی رحم رقابت نگه می دارد و یا عدم رضایتش به آسانی یک آب خوردن، سازمان را در سرازیری سقوط می اندازد. حال سوال اینجاست: چگونه می توانیم مشتری هایمان را راضی نگه داریم و یا سوال بهتر: مشتری دقیقا چه چیز هایی می خواهد؟

این روز ها همه دوست دارند هزینه هایشان کاهش یابد. هزینه های زیادی هم چون مار خوش خط و خالی کسب و کار ها را به خود می بلعد و در کام خود فرو می کشد. اگر نتوان از عهده ی شناسایی هزینه ها و در نهایت کاهش معقولانه آن ها برآمد، دیر یا زود باید منتظر عواقب دردناک و بلکه هولناک آن بود. سوال مهم اینجاست: چگونه می توان هزینه های زائد و اضافی را که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود ولی وجود دارند را شناسایی کرده و در نهایت آن را حذف کرد؟

این روز ها همه خواهان کیفیت بهتر، کارایی بالاتر و از همه مهمتر خواهان دستیابی به سود بلند مدت و پایدار هستند. کسب و کار هایی که امروز هستند، هیچ دلیلی ندارد که فردا نیز پا برجا باشند. در این شرایط که تغییر، تنها اصل ثابت کسب وکار ها و بلکه دنیا است، چگونه می توان کیفیت را افزایش داد، هزینه ها را کم کرد و مشتری را در مدار کسب وکار خود قرار داد و رضایتش را نه از هر راهی که از طریق درست و نظام مند تامین کرد؟

باید به دنبال رویکردی نظام مند بود که برای تک تک دغدغه ها و چالش های اشاره شده، پاسخی درست، روشن و آزموده شده داشته باشد. رویکردی که امتحانش را پس داده و نتایج ملموسی را خلق کرده باشد و برای هر کسب وکار با همه ویژگی های مختلفی که دارند، به کار گرفته شده باشد.

به معنای دقیق تر، باید به دنبال یک طرز فکر بود تا یک سری ابزار و فرمول جادویی.

یکی از این طرز فکر ها که همه این ویژگی ها را در خود دارد و می توان مسیری مطمئن برای رسیدن به اهداف بالا باشد، مهندسی ارزش است.

مهندسی ارزش، با رویکردی سیستماتیک، هر آنچه که برای مشتری، ارزش ایجاد می کند را بالا می برد و از قِبَل آن هر چه را که مشتری را خوش نیایید در صدد حذف آن بر میاید. چه این خوش نیامدن، هزینه های بالا باشد و چه زمان های اتلاف شده و...

این کاری است که در تخصص مهندسی ارزش است و متخصصان ارزش برای رسیدن به چنین هدف هایی آموزش می بینند.

در مقاله ی بعد بیشتر وارد جزئیات شده و کاربرد مهندسی ارزش در کسب وکار های مختلف را بررسی خواهیم کرد.